SOG-ICT is de expert wat betreft het uitvoeren van QuickScans, wij verzorgen dit al sinds de oprichting in heel Nederland en occasioneel ook in het buitenland. Wij zorgen voor een duidelijk leesbare rapportage in begrijpelijke taal, ook voor mensen zonder ICT achtergrond . Naast deze rapportage krijgt u van ons ook een advies welke desgewenst ook door ons tot uitvoer kan worden gebracht.

 

Beveiliging, hoe inbraakgevoelig is uw IT infrastructuur?

In de media wordt regelmatig gesproken over bedrijven waar is ingebroken op het bedrijfsnetwerk, waarbij allerlei gegevens zijn buitgemaakt. Denk daarbij dan aan klantenbestanden, creditcard gegevens, intellectueel eigendom, enz. Daarbij worden er veel CryptoLocker achtige virussen verspreid waarbij data onbruikbaar wordt gemaakt, die alleen tegen betaling van een hoog bedrag ongedaan kan worden gemaakt. Vaak blijkt dat de getroffen bedrijven zich onvoldoende hebben voorbereid op een dergelijke gebeurtenis.

Een eenvoudig voorbeeld is uw Wifi. Geeft u regelmatig Wifi toegang aan uw gasten? Dit betekend vaak dat zij ook bij uw vertrouwelijke bestanden kunnen. Een apart ‘guest’ netwerk kan hier een oplossing zijn. Uiteraard gaat beveiliging verder. Zijn uw servers rechtstreeks verbonden met het internet? Heeft u bepaalde systemen die van buiten uw kantoor toegankelijk zijn? In hoeverre is dit afgeschermd van uw kostbare data?

Een QuickScan geeft u op een duidelijke manier inzicht in uw veiligheid!

 

IPv6, is uw bedrijf klaar voor de overstap naar IPv6?

Internet Protocol Version 6 (IPv6) is de opvolger van Internet Protocol Version 4 (IPv4). Het is de tweede versie van het Internet Protocol dat in gebruik is genomen. De tussenliggende versie IPv5 was een experimentele aanvulling op IPv4, maar is nooit geïmplementeerd.
De implementatie van IPv6 in uw bedrijf kost geld. Maar door langer te wachten met IPv6 zullen de kosten alleen maar toenemen!
Bent u toe aan nieuwe apparatuur? Is deze wel IPv6 ready?
Als deze niet IPv6 ready zijn zult u dus later nieuwe apparatuur moeten kopen of iets moeten aanschaffen om er tussen te zetten. Daarnaast loopt u het risico een spoed implementatie te moeten doen als het moment van omzetting naar IPv6 daar is.

Laat u dus nu een IPv6 scan uitvoeren door SOG ict, zodat u zeker bent van een vlekkeloze overgang!

 

Data en archivering, is uw omgeving opgewassen tegen de jaarlijkse dataverdubbeling?

Bij drie op de tien bedrijven verdubbelt ieder jaar de hoeveelheid data. Gemiddeld gaat het om een toename van zo’n 30% per jaar. Deze groei heeft geleid tot de trend genaamd ‘big data’. Hoe gaat u om met grote hoeveelheden data? Het gaat om het opslaan maar voornamelijk het snel en overzichtelijk raadplegen van zowel gestructureerde, als ongestructureerde data die in de meeste bedrijven zo’n 80% van de data vertegenwoordigt. Cruciaal bij big data zijn de drie v’s: volume en variety (diversiteit), maar zeker ook velocity, de snelheid van verwerking. Vooral deze snelheid is belangrijk, bedrijven moeten onder tijdsdruk goede beslissingen nemen, en hun gegevens snel kunnen doorzoeken en analyseren.

 

Overige QuickScans die wij uitvoeren:

  • Cloud readyness, is uw huidige ICT omgeving geschikt voor een overstap naar de cloud?
  • Infrastructuur, testen op snelheid, latency en beveiliging.
  • Hardware/software, het ICT landschap in kaart brengen.
  • VOIP readyness (in samenwerking met MTEL)

Resultaten na de QuickScan:

  • Performance winst.
  • Effectief gebruik aanwezige hardware.
  • Kostenbesparing, door verborgen mogelijkheden in te zetten en uitbreidingen uitstellen.
  • Onafhankelijk advies ter verbetering van de continuïteit .

Ook kunnen onze gekwalificeerde professionals een ICT audit bij u uitvoeren, hierbij wordt de bestaande omgeving getoetst aan de voor het betreffende gebied geldende normen.

 

Contact

Voor direct contact, bel ons op: 030-4100200

LATEST TWEETS