Projecten

In sommige gevallen is het mogelijk wenselijk om uw projecten door een andere of samen met een andere partij uit te voeren. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan personele tekorten of tekort aan specifieke technische kennis. SOG ICT kan u ook hierin ondersteunen en zorgen keer op keer dat er een uitstekend resultaat is aan het einde van het project

Onze projectmanagers kunnen u terzijde staan bij al uw IT gerelateerde projecten op allerlei vlakken. Denk aan bijvoorbeeld migraties naar de Cloud of Microsoft Office365, fysieke verhuizingen van hardware, de overstap van ISDN naar VoIP,  upgrades van hard en software, migraties van het ene naar het andere softwarepakket, etc. Door middel van de ITIL beginselen in het achterhoofd te houden zullen onze projectmanagers samen met u een stappenplan en planning opstellen en vervolgens de uitvoering van het project begeleiden om het project gezamenlijk tot een goed einde te kunnen brengen en dat alle partijen tevreden een goed werkend product op kunnen leveren. Het liefst met nog meer performance, mogelijkheden en beter schaalbaarheid dan initieel gewenst door de eindgebruikers.

Ons streven is altijd om het project robuust, stabiel en toekomst bestendig op te leveren zodat u er jarenlang zorgeloos op een kosten effectieve en efficiente wijze gebruik kan maken van het eind product.

In het beginsel gaan wij op het volgende te werk:

  • Start van het project en bepaling van omvang & scope.
  • Planning van het project door middel van opdeling in taken, fasen en mijlpalen.
  • Uitvoering van de werkzaamheden (en de deelprojecten) in de verschillende fasen
  • Opvolging van de projectvoortgang, zijn we nog ‘on track’
  • Borging van kwaliteit van het product en vastleggen van configuraties.
  • Beëindiging, eventuele verslaglegging of aflevering van het eindproduct
  • Indien wenselijk support/onderhoud leveren op het eindproduct

Meer weten?

In een kort gesprek stellen wij u een aantal korte vragen over uw omgeving en overleggen wij de mogelijkheden.

Neem contact met ons op via 030 – 4100200