Netwerk Performance

Door veranderingen in techniek en het toevoegen van hard- of software componenten wordt de infrastructuur van uw organisatie voortdurend aangepast. De toegenomen netwerk complexiteit gaat helaas vaak ten koste van de performance met ergernis van gebruikers tot gevolg. Daar komt bij dat er in deze tijd niet altijd ruimte is om te blijven investeren in nieuwere en snellere hardware, terwijl de belasting zwaarder wordt. Vaak wordt de aanwezige infrastructuur, maar ook storage, niet ten volle benut waardoor problemen onterecht bij hardware wordt gezocht.
Wij beschikken over de juiste gecertificeerde specialisten om uw performance problemen in hardware en software op te sporen en vervolgens de optimalisatie uit te voeren of te begeleiden.

Vele onderdelen van uw infrastructuur zijn zeer gevoelig voor performance issues zoals:

Virtualisatie omgeving

Steeds meer bedrijven maken de stap naar een gevirtualiseerde omgeving op basis van VMware vSphere of Microsoft Hyper-V. Het opzetten van een dergelijke omgeving volgens best practices vereist kennis en ervaring van deze virtualisatie software. De gecertificeerde VMware specialisten van SOG ict zijn na vele opleveringen als geen ander in staat de juiste aanbevelingen te doen om het uiterste uit uw VMware vSphere of Microsoft Hyper-V omgeving te halen en performance te optimaliseren.

Storage infrastructuur

Het optimaal presteren van uw bedrijfskritische applicaties hangt af van de prestaties van uw storage. De hoeveelheid data verdubbelt ongeveer iedere twee jaar en vaak ontbreekt het aan mankracht of kennis om taken als juiste uitbreiding en beheertaken goed te kunnen uitvoeren. In de praktijk kan dit leiden tot time-outs of onderbrekingen van applicaties. Ons assessment brengt uw storage performance in kaart door middel van diverse metingen en brengt daarmee eventueel inefficiënte configuraties en knelpunten aan het licht. U krijgt advies over de toereikendheid van uw storage, optimalisatie mogelijkheden en verbeterpunten uitgewerkt in een gedetailleerd rapport.

Netwerk infrastructuur

Uitgebreide analyse en inventarisatie van uw LAN. Onze speciaal opgeleide netwerk specialisten leggen de knelpunten in uw netwerk bloot en door gebruik te maken van een speciaal samengestelde toolset kunnen onverklaarbare performance issues worden gedetecteerd. Naast een gedetailleerde weergave van uw netwerkapparaten, Vlan configuraties, IP adressen, enzovoort, bevat de uitgebreide rapportage adviezen om uw netwerk te optimaliseren en up to date te houden.

 

Meer weten?

In een kort gesprek stellen wij u een aantal korte vragen over uw omgeving en overleggen wij de mogelijkheden.

Neem contact met ons op via 030 – 4100200